Bảng mã lỗi photo toshiba

Toàn tập bảng tra 266 mã lỗi máy photocopy Toshiba thường gặp

 

Khu dùng máy photocopy nói chung hay máy Toshiba nói riêng, sẽ có những lúc bạn gặp phải cơ bản phổ biến. Với những lỗi thông thường này, bạn hoàn toàn có thể tự khắc phục. Tuy nhiên nếu muốn làm được điều đó thì bạn cần biết được máy photocopy Toshiba của mình đang gặp phải lỗi gì. Lúc này, bạn sẽ cần đến bảng tra mã lỗi máy photocopy Toshiba phổ biến nhất.

Tra ra được mã lỗi máy photocopy Toshiba sẽ giúp bạn tìm được cách khắc phục lỗi nhanh nhất. Ngay sau đây, Pc247.vn sẽ chia sẻ đến tất cả người dùng bảng 266 mã lỗi máy photocopy Toshiba thường gặp nhất.

Mã lỗi Miêu tả
C130 Khay ngăn kéo 1 bất thường: Khay-up motor-1 không chạy bình thường hoặc khay ngăn kéo 1 không di chuyển bình thường. (Feeding của bất kỳ ngăn kéo khác với ngăn kéo 1)
C140 Khay ngăn kéo 2 bất thường: Khay-up motor-1 không chạy bình thường hoặc khay ngăn kéo 2 không di chuyển bình thường. (Feeding của bất kỳ ngăn kéo khác với ngăn kéo thứ 2)
C150 Khay ngăn kéo 3 bất thường: Khay-up motor-2 không chạy bình thường hoặc khay ngăn kéo thứ 3 không di chuyển bình thường. (Feeding của bất kỳ ngăn kéo khác với ngăn kéo thứ 3)
C160 Khay ngăn kéo 4 bất thường: Khay-up motor-2 không chạy bình thường hoặc khay ngăn kéo thứ 4 không di chuyển bình thường. (Feeding của bất kỳ năng kéo khác với ngăn kéo thứ 4)
C180 Tandem LCF khay-up động cơ có vấn đề: Các Tandem LCF khay lên động cơ không chạy bình thường, khay Tandem LCF không di chuyển bình thường. (Feeding của bất kỳ ngăn kéo khác hơn Tandem LCF)
C1A0 Tandem LCF động cơ thúc rào gặp vấn đề: Các Tandem LCF động cơ cuối hàng rào không chạy bình thường. Hoặc do cuối hàng rào Tandem LCF di chuyển bất thường. (Feeding của bất kỳ ngăn kéo khác hơn Tandem LCF)
C1C0 Lựa chọn động cơ khay LCF-up không bình thường: Các lựa chọn khay LCF-up động cơ chạy bất thường, lựa chọn LCF không di chuyển bình thường. (Feeding của bất kỳ năng kéo khác hơn tùy chọn LCF)
C260 Ánh sáng của ngọn đèn sáng (tham khảo màu trắng) không được phát hiện ra lúc nguồn đang được bật ON
C270 Vận chuyển cảm biến vị trí home không chuyển OFF trong một thời hạn nhất định: Các toa không chuyển từ vị trí home trong một thời gian nhất định
C280 Vận chuyển cảm biến vị trí home không quay ON trong một thời hạn nhất định: Các toa không đạt được vị trí home trong một thời gian nhất định
C290 Scanner cầu chì bị nổ: Điện 24V không được cung cấp tại các máy quét sau khi khởi động
C360 Dây ổ đĩa sạch động cơ gặp trục trặc: Các dây động cơ ổ đĩa bụi không chạy bình thường hoặc dây sạc bụi không di chuyển bình thường
C370 Việc chuyển động cơ cam đai không chạy bình thường khi nguồn được bật ON hoặc bắt đầu chép
C411 Thermistor bị nóng bất thường khi bật ON: Thermistor bất thường được phát hiện khi bật ON hoặc nhiệt độ con lăn fuser không tăng trong một thời gian nhất định
C412 Thermistor bị nóng bất thường khi bật ON: Thermistor bất thường được phát hiện khi bật ON hoặc nhiệt độ con lăn fuser không tăng trong một thời gian nhất định
C443 Nóng bất thường sau khi bản án có dấu hiệu bất thường (không thể đạt đến nhiệt độ trung cấp)
C445 Nóng bất thường sau khi bản án có dấu hiệu bất thường (prerunning bị bất thường tại điểm nhiệt độ cuối)
C446 Nóng bất thường sau khi bản án có dấu hiệu bất thường (prerunning bị bất thường tại điểm nhiệt độ cuối)
C447 Nóng bất thường sau khi bản án có dấu hiệu bất thường (Lúc này, nhiệt độ bất thường đang ở trạng thái sẵn sàng)
C449 Nóng bất thường sau khi bản án có dấu hiệu bất thường (Nhiệt độ quá nóng)
C465 Áp lực lăn Thermistor bất thường sau khi vào trạng thái sẵn sàng (pre-end chạy nhiệt độ bất thường).
C466 Áp lực lăn Thermistor bất thường sau khi vào trạng thái sẵn sàng (pre-end chạy nhiệt độ bất thường).
C467 Áp lực lăn Thermistor bất thường sau khi vào trạng thái sẵn sàng (nhiệt độ bất thường ở trạng thái sẵn sàng).
C468 Áp lực lăn Thermistor bất thường sau khi vào trạng thái sẵn sàng (quá nóng).
C471 Điện áp IH bất thường hoặc IH ban đầu gặp trực trặc
C472 Điện áp IH bất thường: Cung cấp điện không bình thường
C473 Điện áp IH bất thường: Điện áp cao hơn giới hạn bất thường
C474 Điện áp IH bất thường: Điện áp thấp hơn giới hạn bất thường
C475 Điện áp IH bất thường: Cung cấp điện bất thường khi cửa được mở
C480 IH không bình thường
C481 IGBT không bình thường
C490 Các mạch điều khiển IH trong điều kiện bất thường hoặc các cuộn dây IH đang bị hỏng, bị ngắn mạch
C4A0 Kết thúc làm sạch web.
C4B0 Bộ phận sấy bất thường.
C550 Sự cố giao tiếp giữa máy quét và RADF
C560 Sự cố giao tiếp giữa CPU và Engine-PFC
C570 Sự cố giao tiếp giữa CPU và Engine-board IPC
C580 Sự cố giao tiếp giữa Engine IPC và Finisher
C590 Sự cố giao tiếp giữa CPU và Engine-Laser-CPU
C5A1 Dữ liệu NVRAM bất thường (Board LGC)
C730 Sự cố khởi tạo EEPROM trong RADF: Khi các dữ liệu văn bản EEPROM của RADF được thực hiện thì có lỗi
C880 Động cơ RADF ban đầu gặp trục trặc: Khi động cơ đang quay thì có lỗi
C890 Động cơ RADF bất thường: Khi động cơ đang quay thì có lỗi.
C8A0 Động cơ RADF ban đầu
C8C0 Cảm biến đầu đọc RADF bản gốc bất thường: Việc điều chỉnh tự động cho các cảm biến đọc ban đầu đã được thực hiện, nhưng kết thúc không thành công
C8E0 Giao thức giao tiếp RADF bất thường: Hệ thống này có thể ngừng lại vì sự kiểm soát bất thường xảy ra
C940 Engine-CPU trục trặc
C970 Vấn đề về động cơ laze không chạy bình thường
CA10 H-SYNC có lỗi: Chùm tia laser không được xuất hiện tại SNS
CA20 Phát hiện lỗi H-SYNC: Chùm tia Laser có thể không được phát hiện tại các SNS
CA30 Quét thứ lỗi trong khi điều chỉnh thô
CA41 Window sánh có bất thường: Đây là lỗi trong quá trình kiểm soát quét thứ cấp
CA42 Tín hiệu cảm biến lỗi quá bận rộn: Đây là lỗi trong quá trình kiểm soát quét thứ cấp
CA43 Comparator bất thường
CA50 Lỗi điều chỉnh điện laser
CA90 Lỗi giao tiếp giữa PLG SYS và bộ phận quản trị
CAA0 Secondary kiểm soát quét bằng gương điện kế không kết thuc bình thường
CAB0 Inter-page kiểm soát quét thứ cấp bởi gương điện kế không kết thúc bình thường
CAC0 Primary quét lỗi DOT điều chỉnh: Điều khiển quét Primary không kết thúc bình thường
CAF0 Inter-page kiểm soát quét chính không kết thúc bình thường.
CB10 Động cơ cấp liệu bất thường: Các động cơ cấp liệu không chạy bình thường hoặc các con lăn cấp liệu không di chuyển bình thường.
CB20 Giao hàng tận nơi vận động bất thường: Các động cơ giao hàng không chạy bình thường hoặc các con lăn giao hàng di chuyển bất thường
CB30 Động cơ nâng khay bất thường
CB40 Tấm căn chỉnh động cơ (phía sau) bất thường: Động cơ liên kết phía sau không chạy bình thường hoặc các tấm căn chỉnh di chuyển không bình thường
CB50 Động cơ ghim có vấn đề: Các động cơ chạy yếu, không bình thường hoặc các ghim không di chuyển bình thường
CB60 Động cơ Stapler thay đổi bất thường: Các động cơ thay đổi Stapler không chạy bình thường hoặc các đơn vị Stapler không di chuyển bình thường
CB70 Lượng cảm biến được phát hiện bất thường
CB80 Sao lưu dữ liệu RAM bất thường:
1. Giá trị checksum trên finisher bảng điều khiển PC bất thường và được phát hiện khi nguồn bật ON
2. Giá trị checksum trên punch điều khiển máy tính bảng bất thường và được phát hiện khi nguồn bật ON
CB90 Giấy đẩy tấm động cơ có vấn đề: Các giấy đẩy tấm động cơ không chạy bình thường hoặc các tấm đẩy giấy di chuyển bất thường
CBA0 Động cơ khâu phía trước bất thường: Các động cơ khâu phía trước không chạy bình thường hoặc các cam quay di chuyển bất thường
CBB0 Động cơ khâu phía sau bất thường: Các động cơ khâu phía sau không chạy bình thường hoặc các cam quay di chuyển bất thường
CBC0 Động cơ căn chỉnh bất thường: Các động cơ căn chỉnh không chạy bình thường hoặc các tấm chỉnh di chuyển bất thường
CBD0 Động cơ dẫn bất thường: Các động cơ dẫn chạy không bình thường hoặc hướng dẫn di chuyển không bình thường
CBE0 Động cơ gấp giấy gặp vấn đề: Các động cơ gấp giấy không chạy bình thường hoặc các con lăn gấp giấy di chuyển bát thường
CBF0 Động cơ định vị giấy bất thường: Các động cơ định vị giấy không chạy bình thường hoặc các tấm giấy di chuyển không bình thường
CC00 Cảm biến kết nối bất thường: Mỗi kết nối của các hướng dẫn vị trí cảm biến hơm bị ngắt, giấy đẩy tấm cảm biến vị trí home và giấy đẩy tấm cảm biến vị trí đầu được phát hiện
CC10 Microswitch bất thường: Các công tắc cửa hút gió bất kỳ bất thường, công tắc cửa và cover trước đóng cửa chuyển đổi được phát hiện là đang mở ra trong khi tất cả các nắp được đóng lại
CC20 Lỗi giao tiếp giữa Finisher và Saddle Stitch: Lỗi giao tiếp xảy ra giữa các bảng điều khiển PC và Stitcher điều khiển máy tính bảng
CC40 Động cơ xoay bất thường: Các động cơ xoay không chạy bình thường hoặc các đơn vị xoay di chuyển bất thường
CC50 Động cơ đăng ký ngang bất thường: Các động cơ đăng ký ngang không chạy bình thường hoặc dùi di chuyển bất thường
CC60 Động cơ đấm bất thường: Các động cơ đấm không chạy bình thường/dùi không di chuyển bình thường
CC80 Động cơ liên kết phía sau không quay hoặc các tấm liên kết phía sau di chuyển bất thường
CCC1 Sự cố giao tiếp giữa Finisher Inserter Unit
CCD1 Inserter EEPROM có vấn đề
CCE1 Động cơ Inserter quạt bất thường
CD00 Điều khiển laser không kết thúc trong giai đoạn khởi động
CD10 Bàn chải động cơ truyền động được làm sạch bất thường: Việc làm sạch động cơ dẫn động không chạy bình thường khi nguồn được bật ON hoặc quá trình chép bắt đầu
CD20 Sự cố vận chuyển mực đã qua sử dụng
CD30 Sự cố vận chuyển mực tái chế
CD40 Túi mực đầy nhanh
CD50 Đường dẫn tín hiệu web bất thường, gặp sự cố
CDE0 Động cơ Paddle bất thường: Các động cơ Paddle không quay hoặc quay không bình thường
CE50 Nhiệt độ và độ ẩm cảm biến không bình thường: Giá trị nhiệt độ và độ ẩm vượt khỏi phạm vi chỉ định
CE90 Drum thermistor không bình thường: Giá trị của các drum thermistor ra khỏi phạm vi chỉ định
CF00 Đơn vị belt thoát vị trí home phát hiện lỗi: Các đơn vị belt exit không rời khỏi vị trí home khi động cơ có belt đã được thúc đẩy trong mức thời gian quy định. [MJ-1029]
CF10 Mã lỗi không được xác định xử lý: Nếu động cơ của các thiết bị mã (command) khác với mã lỗi xác định thì được coi là một lỗi CF10
CF70 Động cơ vận chuyển mực gặp vấn đề: Mực mới được cung cấp không được động cơ vận chuyển bình thường
CF80 Động cơ phễu mực không chạy bình thường
E010 Giấy không đạt cảm biến vận chuyển fuser: Giấy đã thông qua các đơn vị vận chuyển fuser không đạt cảm biến vận chuyển nhiệt áp
E020 Giấy bị dừng lại ở cảm biến vận chuyển fuser: Các mép sau của giấy không vượt qua cảm biến vận chuyển fuser trong khi cạnh đầu đã qua cảm biến vận chuyển nhiệt áp
E030 Mứt Power-ON: Giấy còn sót lại khi nguồn vận chuyển giấy của thiết bị được bật ON
E061 Kích thước giấy trong ngăn kéo 1 không chính xác so với thiết lập trong thiết bị
E062 Kích thước giấy trong ngăn kéo 2 không chính xác so với thiết lập trong thiết bị
E063 Kích thước giấy trong ngăn kéo 3 không chính xác so với thiết lập trong thiết bị
E064 Kích thước giấy trong ngăn kéo 4 không chính xác so với thiết lập trong thiết bị
E065 Thiết lập kích thước giấy cho khay bypass không chính xác
E090 Kẹt độ trễ dữ liệu hình ảnh: Dữ liệu hình ảnh được in bị trễ
E091 Các thiết bị không hoạt động bình thường do có sự cố xảy ra trên giao diện giữa các board SYS và động cơ Firmware
E0A0 Dữ liệu hình ảnh được in không thể được gửi đi
E110 Quá trình in duplex bị kẹt trong quá trình vận chuyển (giấy không đạt chuẩn cảm biến): Giấy thông qua phần vận chuyển ngược lại không đến được cảm biến trong quá trình in duplex
E120 Bypass misfeeding (giấy không đạt chuẩn cảm biến): Giấy ra khỏi khay cấp liệu không đạt cảm biến đăng ký
E130 Misfeeding ngăn kéo 1 (Giấy không đạt cảm biến cấp liệu ở ngăn kéo 1): Giấy không đạt các cảm biến cấp liệu ở ngăn kéo 1
E140 Misfeeding ngăn kéo 2 (Giấy không đạt cảm biến cấp liệu ở ngăn kéo 2): Giấy không đạt các cảm biến cấp liệu ở ngăn kéo 2
E150 Misfeeding 3 ngăn kéo (Giấy không đạt 3 ngăn kéo/Tandem cảm biến cấp liệu LCF): Giấy không đạt ở ngăn kéo/ Tandem cảm biến cấp liệu LCF thứ 3 trong khi ở ngăn kéo thứ 3
E160 Misfeeding 4 ngăn kéo (Giấy không đạt cảm biến cấp liệu 4 ngăn kéo): Giấy không đạt ở ngăn kéo/ Tandem cảm biến cấp liệu LCF thứ 4 trong khi ở ngăn kéo thứ 4
E180 Giấy không đạt lựa chọn cảm biến cấp liệu LCF
E190 Tandem LCF misfeeding (Giấy không đạt 3 ngăn kéo/ Tandem cảm biến cấp liệu LCF): Giấy không đạt cắc ngăn kéo 3 Tandem cảm biến cấp liệu LCF
E200 Giấy không đạt cảm biến đăng ký: Giấy đã thông qua các cảm biến vận chuyển 1 ngăn kéo không đến được cảm biến đăng ký khi ở ngăn kéo 1
E201 Giấy không đạt cảm biến vận chuyển trung gian: Giấy đã thông qua các cảm biến vận chuyển 1 ngăn kéo không đến được cảm biến vận chuyển trung gian trong quá trình ở ngăn kéo 1
E210 Giấy không đạt cảm biến đăng ký ở ngăn kéo thứ 2 khi đã thông qua cảm biến vận chuyển 1 ngăn kéo
E211 Giấy không đạt cảm biến trung gian ở ngăn kéo thứ 2 khi đã thông qua cảm biến vận chuyển 1 ngăn kéo
E220 Giấy đã thông qua cảm biến vận chuyển 2 ngăn kéo không đến được cảm biến vận chuyển 1 ngăn kéo
E230 Giấy đã thông qua cảm biến ngăn kéo cấp liệu 1 không đạt cảm biến 1 ngăn kéo
E240 Giấy không đạt cảm biến vận chuyển 2 ngăn kéo: Giấy đã thông qua vận chuyển cấp liệu 2 ngăn kéo không đạt các cảm biến vận chuyển 2 ngăn kéo
E250 Giấy không đạt lựa chọn cảm biến vận chuyển tùy chọn LCF
E260 Giấy không đạt cảm biến đăng ký: Giấy đã thông qua cảm biến vận chuyển ngăn kéo 1 không đến được cảm biến đăng ký khi đang ở LCF Option
E261 Giấy không đạt cảm biến vận chuyển trung gian: Giấy đã thông qua cảm biến vận chuyển ngăn kéo 1 không đến được cảm biến vận chuyển trung gian khi tại LCF Option
E2A1 Quá trình in duplex bị kẹt (Giấy không đạt vận chuyển cảm biến trung gian): Giấy đã thông qua các phần đảo ngược và vận chuyển ngang không đạt các cảm biến vận chuyển trung gian trong quá trình in duplex
E300 Giấy đã thông qua cảm biến vận chuyển ngăn kéo 1 không đến được cảm biến đăng ký khi đang ở ngăn kéo thứ 3
E301 Giấy đã thông qua cảm biến vận chuyển ngăn kéo 1 không đến được cảm biến trung gian trong quá trình nạp ở ngăn kéo thứ 3
E310 Giấy đã thông qua cảm biến vận chuyển ngăn kéo 2 không đến được cảm biến vận chuyển ngăn kéo 1 khi đang ở ngăn kéo thứ 3
E320 Giấy đã thông qua các ngăn kéo 3 / Cảm biến vận chuyển Tandem LCF không đến được cảm biến vận chuyển ngăn kéo 2 trong kh ở ngăn kéo thứ 3
E330 Giấy mà đã thông qua các cảm biến vận chuyển ngăn kéo 1 không đến được cảm biến đăng ký trong khi ở ngăn kéo thứ 4
E331 Giấy đã thông qua các cảm biến vận chuyển ngăn kéo 1 không đến được cảm biến vận chuyển trung gian trong quá trình ở ngăn kéo thứ 4
E340 Giấy đã thông qua các cảm biến vận chuyển ngăn kéo 2 không đến được cảm biến vận chuyển ngăn kéo 1 trong khi ở ngăn kéo thứ 4
E350 Giấy đã thông qua các ngăn kéo 3 / Cảm biến vận chuyển Tandem LCF không đạt các cảm biến vận chuyển ngăn kéo 2 trong khi ở ngăn kéo thứ 4
E360 Giấy đã thông qua các cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ 4 không đạt các ngăn kéo cảm biến vận chuyển / Tandem LCF thứ 3 trong khi đang ở ngăn kéo thứ 4
E370 Giấy mà đã thông qua các ngăn kéo / Tandem cảm biến cấp liệu LCF 3 không đạt các ngăn kéo cảm biến vận chuyển / Tandem LCF thứ 3 trong khi ở ngăn kéo thứ 3
E380 Giấy đã thông qua các cảm biến cấp liệu ngăn kéo 4 không đạt các cảm biến vận chuyển ngăn kéo thứ 4 trong khi ở ngăn kéo thứ 4
E3C0 Giấy đã thông qua các cảm biến vận chuyển 1 không đạt các cảm biến đăng ký trong khi ở Tandem LCF
E3C1 Giấy mà đã thông qua các cảm biến vận chuyển 1 không đạt các cảm biến vận chuyển trung gian trong quá trình ở các Tandem LCF
E3D0 Giấy đã thông qua các cảm biến vận chuyển ngăn kéo 2 không đến được cảm biến vận chuyển ngăn kéo 1 trong khi ở Tandem LCF
E3E0 Giấy đã thông qua các ngăn kéo 3 / Cảm biến vận chuyển Tandem LCF không đạt các cảm biến vận chuyển ngăn kéo 2 trong khi ở Tandem LCF
E3F0 Giấy đã thông qua các ngăn kéo / Tandem cảm biến cấp liệu LCF 3 không đạt các ngăn kéo cảm biến vận chuyển / Tandem LCF thứ 3 trong khi ở Tandem LCF
E410 Bìa kẹt bị mở: Các trang bìa đã mở ra trong khi in
E440 Cover dưới bên phải (cover feed) bị mở: Các trang bìa feed bị mở ra trong khi in
E450 Lựa chọn cover phía LCF bị mở: Các trang bìa phụ của Lựa chọn LCF đã mở ra trong khi in
E460 Cover ngay trung tâm kẹt mở: Các đơn vị feed bỏ qua đã mở ra trong khi in
E470 Cover dưới bên trái (cover exit) kẹt bị mở: Các trang bìa exit đã mở ra trong khi in
E510 Giấy đã thông qua các cảm biến ngược số 1 không đạt các cảm biến ngược số 2 trong quá trình in duplex
E511 Giấy đã thông qua các cảm biến ngược số 2 không đạt được vận chuyển ngang cảm biến số 1 trong quá trình in duplex
E512 Giấy đó có thông qua việc vận chuyển ngang cảm biến số 1 không đạt được vận chuyển ngang cảm biến số 2 trong quá trình in duplex
E540 Giấy đó có thông qua việc vận chuyển ngang cảm biến số 2 không đạt được vận chuyển ngang cảm biến 3 trong quá trình in hai mặt
E550 Giấy còn kẹt tại đường vận chuyển giấy: Giấy được còn sót lại trên khi vận chuyển giấy khi in xong (Do Jam ăn nhiều giấy)
E551 Giấy còn sót lại trên trong khi vận chuyển xong (khi có service call xảy ra)
E552 Giấy còn sót lại trên khi vận chuyển xong (khi nắp được đóng lại)
E570 Giấy mà đã thông qua các cảm biến vận chuyển đơn vị fuser không đến được cảm biến đảo ngược số 1 trong quá trình in duplex
E580 Giấy dừng lại ở phần ngược lại: Các mép sau của giấy không đi ngược lại cảm biến số 1 hoặc cảm biến đảo ngược số 2 sau khi đã đạt đến mức cảm biến ngược số 1 hoặc cảm biến đảo ngược số 2
E590 Giấy dừng lại ở phần xuất ra: Các mép sau của giấy không vượt qua các cảm biến lối ra sau khi loạt đầu của đã đạt các cảm biến exit
E5A0 Giấy không đạt cảm biến cảnh: Cạnh trên của giấy không đạt các cảm biến exit
E712 Jam không đạt các cảm biến đăng ký ban đầu: Các feed gốc từ khay cáp liệu ban đầu không đạt các cảm biến đăng ký ban đầu
E714 Các tín hiệu cấp liệu được nhận ban đầu không tồn tại trên các khay cấp liệu
E721 Jam không đạt các cảm biến đầu đọc nguyên bản: Bản gốc không đạt các cảm biến đọc khởi đầu ban đầu sau khi đã thông qua các cảm biến đăng ký ban đầu (khi đang quét phía mặt phải) hoặc các cảm biến ngược lại (Khi đang quét ở mặt sau)
E722 Jam không đạt các cảm biến exit ban đầu (Trong quá trình quét): Bản gốc đã qua các cảm biến đọc không đạt các cảm biến exit ban đầu khi được vận chuyển từ phần quét
E724 Bản gốc bị dừng lại ở cảm biến đăng ký ban đầu: Các mép sau của bản gốc không vượt qua các cảm biến đăng ký ban đầu sau khi cạnh hàng đầu đã đạt được các cảm biến này
E725 Bản gốc dừng lại ở cảm biến đọc đầu: Các mép sau của bản gốc không vượt qua các cảm biến đọc sau khi cạnh hàng đầu đã đạt cảm biến đọc này
E726 Giao thông vận tải tiếp nhận tín hiệu Jam trong trạng thái chờ ADF
E727 Jam không đạt các cảm biến đọc cuối bản gốc
E729 Original đọc hết giấy cảm biến còn lại
E731 Bản gốc dừng lại ở cảm biến cảnh gốc: Các mép sau của bản gốc không vượt qua các cảm biến cảnh ban đầu sau khi cạnh hàng đầu đã đạt cảm biến này
E744 Dừng, bị kẹt tại lối ra / cảm biến gốc ngược
E745 Jam không đạt lối ra ban đầu / cảm biến đảo ngược
E746 Exit Original / giấy cảm biến ngược còn lại
E762 Giấy đăng ký ban đầu cảm biến còn lại
E770 Phát hiện chiều rộng ban đầu cảm biến số 1 có giấy kẹt sót lại
E771 Phát hiện chiều rộng ban đầu cảm biến số 2 có giấy kẹt sót lại
E772 Phát hiện chiều rộng ban đầu cảm biến số 3 có giấy kẹt sót lại
E773 Original Intermediate kẹt giấy cảm biến vận chuyển
E774 Cảm biến đọc giấy Original còn lại
E775 Original cuối đọc giấy sensor còn lại
E777 Giấy ở cảm biến cảnh gốc còn lại
E860 Original truy cập khi mở nắp: Nắp truy cập gốc mở ra trong khi hoạt động RADF
E870 RADF kẹt bị mở: RADF mở ra trong khi hoạt động RADF
E871 Che kẹt mở trong tình trạng sẵn sàng đọc: Jam gây ra tình trạng này bằng cách mở nắp truy cập gốc hoặc cover trong khi RADF đang chờ đợi các tín hiệu quét bắt đầu từ thiết bị
E890 ADF thời gian ra mứt
E9F0 Lỗ đục bấm không được thực hiện đúng cách
EA10 Giấy chậm trễ giao thông kẹt giấy: Giấy mà đã thông qua các cảm biến cảnh không đến được các cảm biến đầu vào
EA20 Giấy đã đạt đến cảm biến đầu vào nhưng lại không vượt qua được các cảm biến này
EA30 Mứt Power-ON: Giấy được duy trì ở các cảm biến đầu vào khi nguồn máy bật ON
EA40 Các trang cover trên hoặc cover của Finisher đã mở, hoặc cửa trên hay cửa trước của Ban Hole Punch đã mở ra trong khi in
EA50 Việc đóng ghim không được thực hiện đúng cách
EA60 Các cảm biến đầu vào đã phát hiện giấy sớm hơn so với thời gian được quy định
EA80 Việc đóng ghim không được thực hiện đúng cách
EA90 Các trang cover giao hàng hoặc cover đầu vào đã mở ra trong khi in
EAA0 Mứt Power-ON: Giấy được còn lại ở cảm biến giấy số 1, số 2, số 3, đường dọc sensor giấy hoặc bộ cảm biến chuyển khi nguồn được bật ON
EAB0 Giấy đã thông qua các cảm biến đầu vào không đạt/vượt qua cảm biến giấy số 1, số 2, số 3 cảm biến giấy hoặc chuyển cảm biến
EAC0 Giấy đã đạt đến cảm biến đầu vào không vượt qua các cảm biến đầu vào
EAD0 In cuối lệnh time-out: Việc in không kết thúc bình thường do lỗi giao tiếp giữa Ban SYS và board LGC ở khúc cuối của việc in ấn
EAE0 Việc in không thể kết thúc bình thường do lỗi giao tiếp giữa các thiết bị và các Finisher khi được vận chuyển từ các thiết bị cho Finisher
EB30 Các thiết bị vận chuyển giấy đến Finisher bị vô hiệu hóa do các lỗi giao tiếp giữa các thiết bị và các Finisher vào lúc bắt đầu việc in ấn
EB50 Giấy còn lại trên đường vận chuyển: Bội ăn của các giấy trước gây ra misfeeding
EB60 Giấy còn lại trên con đường vận chuyển: Bội ăn của các giấy trước gây ra misfeeding của giấy sắp tới (redetection sau khi không có mứt được phát hiện tại mã lỗi EB50)
EC00 Inserter mứt chậm trễ eat
EC10 Inserter dừng mứt eat
EC20 Inserter ngược lại chậm trễ giơ-1
EC30 Inserter ngược đường dừng giơ-1
EC40 Inserter ngược lại đường chậm trễ giơ-2
EC50 Inserter ngược đường dừng giơ-2
EC60 Chậm trễ Inserter giơ-1
EC70 Inserter dừng ở giơ-1
EC80 Chậm trễ Inserter giơ-2
EC90 Inserter dừng ở giơ-2
ECA0 Giấy còn lại trong Inserter Unit khi bật ON
ECB0 Thiết lập không chính xác kích thước giấy cho Inserter Unit
ECC0 Inserter Unit misfeeding
ECD0 Inserter Unit kẹt khi mở cửa
F070 Lỗi giao tiếp giữa CPU và hệ thống-Engine-CPU
F090 SRAM bất thường trên board SYS
F100_0 HDD lỗi định dạng: Hoạt động của HDD dữ liệu quan trọng bị lỗi
F100_1 HDD lỗi định dạng: Mã hóa dữ liệu quan trọng của một trong 2: hội đồng quản trị hoặc Ban SYS SRAM bị hư hỏng
F100_2 HDD lỗi định dạng: Mã hóa dữ liệu quan trọng của cả 2: hội đồng quản trị và Ban SYS SRAM bị hư hỏng
F101 HDD không thể kết nối (gắn) bởi một lý do khác với các lý do được mô tả trong mã lỗi F101_0 thông qua các lỗi F101_3
F101_0 HDD lỗi kết nối (Kết nối HDD không thể được phát hiện
F101_1 Phân vùng gốc gắn lỗi (HDD không định dạng ): HDD không thể được kết nối (gắn) bởi thiệt hại cho các khu vực, trong đó chủ yếu là chương trình được lưu trữ.
F101_2 Phân vùng bình thường gắn kết lỗi (HDD gắn phân vùng không bình thường): Các ổ cứng không thể được kết nối (gắn) bởi thiệt hại cho các khu vực khác hơn so với những nguyên nhân được mô tả trong các lỗi F101_0 và F101_1
F101_3 Phân vùng mã hóa gắn kết lỗi (HDD phân vùng mã hóa không lắp): Các ổ cứng không thể được kết nối (gắn) bởi thiệt hại cho các khu vực, trong đó quan trọng nhất là khu vực được lưu trữ
F102 Lỗi boot HDD: HDD không sẵn sàng để khởi động
F103 HDD truyền dữ liệu time-out: Dữ liệu đọc hoặc văn bản kđọc hông được thực hiện trong một thời hạn nhất định
F104 Lỗi dữ liệu HDD: Một số bất thường được phát hiện trong các dữ liệu của HDD
F105 Các lỗi HDD khác
F106_0 ADI-HDD lỗi: Thay thế ổ đĩa bất hợp pháp bị phát hiện (ADIHDD Exchange để SATA-HDD)
F106_1 ADI-HDD lỗi: HDD phát hiện lỗi
F106_2 ADI-HDD lỗi: ADI mã hóa tải trọng có lỗi hoạt động
F106_3 ADI-HDD lỗi: ADI xác thực quản trị lỗi tạo Password
F106_4 ADI-HDD lỗi: Xác thực số ngẫu nhiên bị lỗi hệ
F106_5 ADI-HDD lỗi: Lỗi xảy ra khi truyền dữ liệu xác thực
F109_0 Key bị lỗi nhất quán: Quá trình kiểm tra hoạt động bị lỗi
F109_1 Key bị lỗi nhất quán: Mã hóa AES SRAM bị lỗi gây thiệt hại dữ liệu quan trọng
F109_2 Key bị lỗi nhất quán: Kiểm tra thiệt hại lỗi gây khóa công khai
F109_3 Key bị lỗi nhất quán: HDD tham số mã hóa bị thiệt hại
F109_4 Key bị lỗi nhất quán: Dữ liệu hư hỏng về mặt giấy phép
F109_5 Key bị lỗi nhất quán: Key Encryption cho ADI-HDD bị hư hỏng
F109_6 Lỗi nhất quán chính: Quản trị lỗi mật khẩu bị lỗi khi cho ADI-HDD xác thực
F110 Sự cố giao tiếp giữa CPU và hệ thống-Scanner-CPU
F111 Scanner phản ứng bất thường
F120 Cơ sở dữ liệu có sự bất thường: Cơ sở dữ liệu không chạy bình thường
F121 Cơ sở dữ liệu bất thường: Sử dụng quản lý thông tin cơ sở dữ liệu có bất thường
F122 Cơ sở dữ liệu bất thường: Cơ sở dữ liệu tin nhắn / Job quản lý đăng nhập bất thường
F124 Cơ sở dữ liệu bất thường: Cơ sở dữ liệu quản lý ngôn ngữ không hoạt động bình thường
F130 Địa chỉ MAC không hợp lệ
F131 Lỗi do thiệt hại về tập tin cài đặt lọc
F140 Không nhớ định dạng ASIC hoặc mua lại không thành công định dạng này
F200 Tùy chọn ghi đè lên dữ liệu – GP-1070 bị vô hiệu hóa
F350 SLG bất thường
F400 Quạt làm mát board SYS bất thường
F500 Thiệt hại phân vùng HD
F510 Lỗi khởi động ứng dụng
F520 Điều hành hệ thống báo lỗi trong lúc bắt đầu
F521 Liêm kiểm tra lỗi
F550 Lỗi trong việc phân vùng mã hóa
F600 Lỗi cập nhật phần mềm
F700 Lỗi Overwrite
F800 Lỗi ngày báo
F900 Thông tin mô hình bị lỗi
F901 Động cơ bị lỗi tốc độ: Các thông tin tốc độ của LGC bị hỏng
F091_1 Động cơ bị lỗi tốc độ: Các thông tin tốc độ của LGC bị hỏng

Trên đây là toàn bộ bảng tra mã lỗi Toshiba 5540C, 6540C, 6550C,… phổ biến nhất mà Pc247.vn muốn chia sẻ đến bạn. Hy vọng bảng tra mã lỗi máy photocopy Toshiba này sẽ có thể giúp ích được cho bạn!

  • Điện Thoại: 0933711400 – 0972772963
  • Zalo: 0933711400
Gọi cho Công Nghệ Số 1
Gọi cho Công Nghệ Số 1

Gọi cho Công Nghệ Số 1
 Gọi cho Công Nghệ Số 1

Gọi cho Công Nghệ Số 1
 Gọi cho Công Nghệ Số 1

Chat zalo
Chat zalo